Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.

Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ανάπτυξη και διάθεση ενός καινοτομικής σχεδίασης μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας με ορθοστάτες μορφής “└┐” (τύπου “καρέκλας”), με την εμπορική ονομασία Ν2 CHR W5.

Το στηθαίο Ν2 CHR W5 είναι Ελληνικό προϊόν και αποτελεί παγκόσμια κατοχυρωμένη πατέντα.

Με την πρωτοποριακή του σχεδίαση επιλύεται το πρόβλημα της τοποθέτησης στηθαίων στην στέψη αποτόμων πρανών οδικών τμημάτων με μικρό -ακόμη και μηδενικό- πλάτος ερείσματος, κάτι συνηθέστατο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (ορεινές περιοχές, νησιά) και ιδιαίτερα στις υφιστάμενες χαράξεις.

Το στηθαίο Ν2 CHR W5 έχει δοκιμαστεί επιτυχώς, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ-1317-1 και ΕΝ 1317-2 στο πεδίο δοκιμών στο Bóllate του Milano, του κοινοποιημένου φορέα πιστοποίησης (notified body) CSI S.p.A., διαπιστευμένου από τον αρμόδιο Ιταλικό Οργανισμό ACCREDIA.

 

Μάθετε περισσότερα για το νέο προϊόν μας στη σχετική σελίδα και κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση.