ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΩΝ

Καταγραφή ομαλότητας οδοστρώματος

Καταγραφή αλλοιώσεων και επίπλωσης οδού

Καταγραφή υπόγειων δικτύων - γεωραντάρ