ΙΣΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία μας παρέχει μια μεγάλη ποικιλία ιστών από χάλυβα ή αλουμίνιο, οι οποίοι καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε έργου σε ανεμοπίεση (wind load),  ύπαρξη ή μη στηθαίων ασφαλείας, ύψος  και συμβατότητα με τον περιβάλλοντα χώρο.

Όλοι οι ιστοί μας φέρουν πιστοποιητικό CE. Αναλυτικότερα, οι χαλύβδινοι ιστοί είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΝ 40-5, ιστοί αλουμινίου κατά ΕΝ 40-6 και οι  ιστοί παθητικής ασφάλειας κατά ΕΝ 40-6και ΕΝ12767.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να αποφασίσουμε μαζί την καλύτερη πρόταση για σας, έχοντας πάντα σαν βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.

Ενδεικτικός χάρτης ανεμοπίεσης στην Ελλάδα:

Όλοι οι ιστοί μας φέρουν πιστοποιητικό CE. Αναλυτικότερα, οι χαλύβδινοι ιστοί είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΝ 40-5, ιστοί αλουμινίου κατά ΕΝ 40-6 και οι  ιστοί παθητικής ασφάλειας κατά ΕΝ 40-6και ΕΝ12767.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να αποφασίσουμε μαζί την καλύτερη πρόταση για σας, έχοντας πάντα σαν βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.

Συμβατικοί ιστοί ηλεκτροφωτισμού

Ιστοί ηλεκτροφωτισμού παθητικής ασφάλειας

Διακοσμητικοί ιστοί ηλεκτροφωτισμού