Νέο στηθαίο ασφαλείας N2 CHR W5

Ένα καινοτόμο ελληνικό μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας τύπου N2/W5 κατά EN 1317-5 με ορθοστάτη τύπου "καρέκλας"

Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ανάπτυξη και διάθεση ενός καινοτομικής σχεδίασης μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας με ορθοστάτες μορφής "└┐" (τύπου “καρέκλας”), με την εμπορική ονομασία Ν2 CHR W5.

Το στηθαίο Ν2 CHR W5 είναι Ελληνικό προϊόν τόσο σε επίπεδο ιδέας και σχεδιασμού όσο και πιστοποίησης και κατασκευής.

Με την πρωτοποριακή του σχεδίαση επιλύεται το πρόβλημα της τοποθέτησης στηθαίων στην στέψη αποτόμων πρανών οδικών τμημάτων με μικρό -ακόμη και μηδενικό- πλάτος ερείσματος, κάτι συνηθέστατο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (ορεινές περιοχές, νησιά) και ιδιαίτερα στις υφιστάμενες χαράξεις.

Το στηθαίο Ν2 CHR W5 έχει δοκιμαστεί επιτυχώς, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ-1317-1 και ΕΝ 1317-2 στο πεδίο δοκιμών στο Bóllate του Milano, του κοινοποιημένου φορέα πιστοποίησης (notified body) CSI S.p.A., διαπιστευμένου από τον αρμόδιο Ιταλικό Οργανισμό ACCREDIA.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες στη συνημμένη "Παρουσίαση στηθαίου ασφαλείας N2 CHR W5".

Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR

Photos:

Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.