Νέος κύκλος ημερίδων Unisteel & Uniworks για το 2017

Οι εταιρείες μας Unisteel & Uniworks, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ξεκινούν έναν νέο κύκλο ημερίδων ανα την Ελλάδα, με σκοπό να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με θέματα οδικής ασφάλειας. Πρώτος σταθμός: Ξάνθη (30/5/2017)
Η τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων σε όλους τους ελληνικούς δρόμους δεν αποτελεί απλώς την εφαρμογή μια κοινοτικής οδηγίας, αλλά αναγκαιότητα προκειμένου να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή και να προαχθεί η νοοτροπία της πρόληψης των κινδύνων με στόχο την ασφάλεια όλων των χρηστών δρόμων.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να μεριμνούν έτσι ώστε τα προϊόντα – στηθαία ασφαλείας που θα χρησιμοποιήθουν στα έργα τους να είναι πιστοποιημένα και η τοποθέτηση τους να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (βάσει των δοκιμών πρόσκρουσης – Crash test).