Ημερίδα στο ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τέταρτη ημερίδα της εταιρείας μας με θέμα: «Οδική ασφάλεια και αναγκαιότητα προσαρμογής όλων των Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων στα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ1317)», η οποία διεξήχθη την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 στο ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία. Με την παρουσία τους μας τίμησαν πολλοί εκπρόσωποι των τοπικών δημόσιων φορέων (της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των τεχνικών υπηρεσιών, των δήμων κλπ), τοπικοί ιδιωτικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών (Κ/Ξ APION KLEOS, ODOS ATE, INTERKAT AE κλπ).