Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης

Τα Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) πρέπει να συνδέονται με τα στηθαία ασφαλείας που ακολουθούν έτσι ώστε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ενός συστήματος να μην επιδρούν αρνητικά στα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του άλλου.

Τα ΣΑΕΠ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου EN1317 – 3 και καθορίζονται από τα εξής κριτήρια:

  1. Κατηγορία ταχύτητας
  2. Κατηγορία της μόνιμης πλευρικής μετατόπισης
  3. Κατηγορία της ζώνης επαναφοράς και
  4. Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης.

Τα ΣΑΕΠ που προσφέρει η εταιρεία μας  είναι πιστοποιημένα συστήματα της Ιταλικής εταιρείας Ticopter και παρασκευάζονται στην Ελλάδα. Χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την ταχύτητα 80, 100 και 110.

 Η πιστοποιημένη προστασία των χρηστών των δρόμων και οδών και το χαμηλό κόστος συντήρησης και αποκατάστασης είναι από τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά των εν λόγω συστημάτων.