Στηθαία Ασφαλείας Marcegaglia

Η εταιρεία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Marcegaglia Srl στον τομέα των στηθαίων ασφαλείας.

Η Marcegaglia αποτελεί ηγετικό βιομηχανικό όμιλο παγκοσμίως στον τομέα επεξεργασίας χάλυβα με ετήσια παραγωγή 6,2 εκ τόνων. Η παραγωγή στηθαίων ασφαλείας είναι πλήρως ενταγμένη στην ελεγχόμενη αλυσίδα παραγωγής χάλυβα της Marcegaglia και συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών νορμών και πιστοποιήσεων.

Όλα τα προϊόντα συναρμολογούνται και δοκιμάζονται (crash tests) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1317.

Τα στηθαία κατηγοριοποιούνται βάσει 2 κύριων χαρακτηριστικών: της ικανότητας συγκράτησης και του λειτουργικού πλάτους. Οι κατηγοριοποιήσεις είναι οι εξής:

 • Ικανότητα συγκράτησης: N2, H1, H2, H3 και H4b
 • Λειτουργικό πλάτος: W1 έως W8

και χωρίζονται σε:

 • Πλευρικά (single sided barriers)
 • Στηθαία τεχνικών (barriers on structure)
 • Αμφίπλευρα (double sided barriers)

 

Κωδικός Περιγραφή PDF
Ικανότητα συγκράτησης N2
N2-W2_2Ν Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2 PDF download
N2-W4_2N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W4 PDF download
N2-W7_2N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W7 PDF download
Ικανότητα συγκράτησης H1
H1-W3_2N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 PDF download
H1-W5_2N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5 PDF download
Ικανότητα συγκράτησης H2
H2-W2_2N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W2 PDF download
H2-W4_2N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4 PDF download
H2-W5_2N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W5 PDF download
H2-W5_PAB_TE_2N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W5 PDF download
H2-W6_2N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W6 PDF download
H2-W3_3N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W3 (3 αυλακώσεων) PDF download
H2-W4_3N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4 (3 αυλακώσεων) PDF download
H2-W5_3N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
H2-W8_3N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W8 (3 αυλακώσεων) PDF download
Ικανότητα συγκράτησης H3
H3-W5_3N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H3, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
H3-W8_3N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H3, λειτουργικού πλάτους W8 (3 αυλακώσεων) PDF download
Ικανότητα συγκράτησης H4
H4-W5_3N Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H4, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
Κωδικός Περιγραφή PDF
Ικανότητα συγκράτησης H2
H2-W4_3Ν Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4 (3 αυλακώσεων) PDF download
H2-W4_3Ν_WF Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4 (3 αυλακώσεων) PDF download
H2-W4_3Ν_WF_LM Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4 (3 αυλακώσεων) PDF download
BP_H2-W5_3Ν Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
H2-W5_3Ν_WF_LM Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
H2-W4_PAB CE_2Ν Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4 PDF download
H2-W4_PAB CE P_2Ν Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4 PDF download
H2-W5_PAB CE_2Ν Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W5 PDF download
H2-W5_PAB CE P_2Ν Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W5 PDF download
Ικανότητα συγκράτησης H3
H3-W5_3N Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H3, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
H3-W5_3Ν_WF_LM Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H3, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
Ικανότητα συγκράτησης H4
H4-W4_3Ν Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H4, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
H4-W4_3Ν_WF_LM Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H4, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
H4-W8_3Ν WMP Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H4, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
H4-W5_3Ν Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H4, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
H4-W5_newJersey Στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, ικανότητας συγκράτησης H4, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
Κωδικός Περιγραφή PDF
Ικανότητα συγκράτησης H2
SP_H2-W4_2N Αμφίπλευρα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 PDF download
SP_H2-W5_3N Αμφίπλευρα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
Ικανότητα συγκράτησης H3
SP_H3-W6_3N Αμφίπλευρα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η3, λειτουργικού πλάτους W6 (3 αυλακώσεων) PDF download
Ικανότητα συγκράτησης H4
SP_H4-W4_3N Αμφίπλευρα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4, λειτουργικού πλάτους W4 (3 αυλακώσεων) PDF download
SP_H4-W5_3N Αμφίπλευρα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η4, λειτουργικού πλάτους W5 (3 αυλακώσεων) PDF download
Κωδικός Περιγραφή PDF
Ηχοπετάσματα (Στηθαία Ασφαλείας με ενσωματωμένο ηχοπέτασμα)
H2W2 Στηθαία Ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W2 με ενσωματωμένο ηχοπέτασμα PDF download
H4W8 Στηθαία Ασφαλείας ικανότητας ικανότητας συγκράτησης Η4, λειτουργικού πλάτους W8 με ενσωματωμένο ηχοπέτασμα PDF download
0BarriereAntirumore100 AL/AC PE Στηθαία Ασφαλείας με ενσωματωμένο ηχοπέτασμα BarriereAntirumore100 AL/AC PE PDF download
BarriereAntirumore100 AL PE Στηθαία Ασφαλείας με ενσωματωμένο ηχοπέτασμα BarriereAntirumore100 AL PE PDF download
Περιγραφή
Στο σημείο αυτό μπορείτε να βρείτε τα ειδικά εξαρτήματα & αξεσουάρ που συνοδεύουν τα Στηθαία. Οι τεχνικές περιγραφές βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο PDF "Marcegaglia - Guardrail Technical Data (EN)", σελ. 17-31, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από την πλαϊνή μπάρα στο δεξί μέρος αυτής της σελίδας.
Ειδικά εξαρτήματα (special components)
 • Terminal for safety barriers P4 / Απόληξη στηθαίων ασφαλείας τύπου P4
 • Safety barriers for Motorcyclists / Στηθαία ασφαλείας για την προστασία των μοτοσυκλετιστών
 • Single sided fencing PS1 (Parapetto) / Χειρολισθήρας πεζών με πλέγμα (με έμπηξη)
 • Single sided PS2 (Parapetto) / χειρολισθήρας πεζών (με έμπηξη)
 • Single sided fencing concrete PS1 / χειρολισθήρας πεζών με πλέγμα (με πλάκα έδρασης)
 • Single sided concrete PS2 / χειρολισθήρας πεζών (με πλάκα έδρασης)
Αξεσουάρ (accessories)

STANDARD AND TERMINAL

 • 2-wave fish tail / Απόληξη 2 αυλακώσεων τύπου "fish tail"
 • 3-wave fish tail / Απόληξη 3 αυλακώσεων τύπου "fish tail"
 • tube 2-wave and terminal / Απόληξη 2 αυλακώσεων σωληνωτής τερματικής διατομής
 • tube 3-wave and terminal / Απόληξη 3 αυλακώσεων σωληνωτής τερματικής διατομής
 • 2-wave angle beam for mitred and terminal / Ειδικό τεμάχιο απόληξης 2 αυλακώσεων
 • 3-wave angle beam for mitred and terminal / Ειδικό τεμάχιο απόληξης 3 αυλακώσεων
 • flat 2-wave end terminal for concrete (Piatto terminale) / Ειδικό τεμάχιο αγκύρωσης 2 αυλακώσεων σε επιφάνεια από σκυρόδεμα
 • flat 3-wave end terminal for concrete (Piatto terminale) / Ειδικό τεμάχιο αγκύρωσης 3 αυλακώσεων σε επιφάνεια από σκυρόδεμα

STANDARD CONNECTION (ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ)

 • Straight connection from 2 to 3 wave beems (raccordo dritto) / Ειδικό τεμάχιο συναρμογής από 2 σε 3 αυλακώσεις
 • Connection 2-wave beem to U profile (raccordo 2N) / Ειδικό τεμάχιο συναρμογής σε επιφάνεια τύπου διατομής "U"
 • Angled connection from 2 to 3 wave beams (dx)(raccordo inclinato 2N – 3N) / Ειδικό τεμάχιο συναρμογής από 2 σε 3 αυλακώσεις με υψομετρική διαφορά (εισόδου)
 • Angled connection from 2 to 3 wave beams (sx) / Ειδικό τεμάχιο συναρμογής από 2 σε 3 αυλακώσεις με υψομετρική διαφορά (εξόδου)
 • Angled connection for 3-wave beams (dx) (raccordo inclinator 3N-3N) / Ειδικό τεμάχιο συναρμογής από 3 σε 3 αυλακώσεις με υψομετρική διαφορά (εισόδου)

PROTECTION PANELS (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ)

 • Mesh panels / Δικτυωτά πανέλα
 • Protection mesh panels / Προστατευτικά δικτυωτά πανέλα
 • Mesh panels and plate / Δικτυωτά πανέλα με πλάκα έδρασης