Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών

Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών

Έργο: Μελέτη, κατασκευή και ολοκλήρωση των εργασιών του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Πάτρα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα.

  • Ανάδοχος: ΆΚΤΩΡ ΑΤΕ, Χ.θ «74=700-81+000, 86+000-90+1100» και «90+100-95+500»
  • Ανάδοχος: J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε., χ.θ «58+000-60+700»
  • Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, χ.θ. «20+400-23+000 & 23+000-28+250»
  • Ανάδοχος: J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., χ.θ. «109+565-119+405»
  • Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, χ.θ. «20+400-23+000 και 47+500-53+500»
  • Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ , χ.θ. «74+700-81+000, 86+000-90+100»
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών
Τοποθετήσεις: Νέος αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Πατρών