Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί

Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί

Ο αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί ξεκινά από τον κόμβο Ραχών και καταλήγει στον κόμβο Κλειδιού.

Η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία παραχώρησης έχει αναλάβει την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου και όλων των βοηθητικών έργων και σχετικών δραστηριοτήτων.

Η συνεργασία της Unisteel και της  Uniworks με την εν λόγω εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει με προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας Marcegaglia  (ΆΚΤΩΡ ΑΤΕ, χ.θ «0+000~χ.θ 1+287, 78 για την κατασκευή της οδού Η520 και χ.θ. 0+500~χ.θ 2+000») και αναμένεται να συνεχιστεί και σε νέες χιλιομετρικές θέσεις.

Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί
Τοποθέτηση: Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί