Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων

Με τον όρο «Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων» νοούνται τα συστήματα παθητικής ασφάλειας που πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1317.

Η εταιρεία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Marcegaglia Srl στον τομέα των στηθαίων ασφαλείας.
Αποτελούν ανοιγόμενα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων κεντρικής νησίδας, ικανότητας συγκράτησης H2 με θύρα έκτακτης...
Η πιστοποιημένη προστασία και το χαμηλό κόστος συντήρησης και αποκατάστασης είναι τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά των...
Crash test & πιστοποιήσεις, στηθαίων N2W2, H1W3 και H2W3 πίσω από τριγωνικές τάφρους (Gutter)
Η εταιρεία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Comlight στον τομέα του έξυπνου οδοφωτισμού (smart lighting).
Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.
Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ανάπτυξη και διάθεση ενός καινοτομικής σχεδίασης...