Το ιστολόγιο του/της unisteelteam

Νέος κύκλος ημερίδων Unisteel & Uniworks για το 2017

Οι εταιρείες μας Unisteel & Uniworks, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ξεκινούν έναν νέο κύκλο ημερίδων ανα την Ελλάδα, με σκοπό να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με θέματα οδικής ασφάλειας. Πρώτος σταθμός: Ξάνθη (30/5/2017)
Η τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων σε όλους τους ελληνικούς δρόμους δεν αποτελεί απλώς την εφαρμογή μια κοινοτικής οδηγίας, αλλά αναγκαιότητα προκειμένου να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή και να προαχθεί η νοοτροπία της πρόληψης των κινδύνων με στόχο την ασφάλεια όλων των χρηστών δρόμων.

Τι είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1317;

Η εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 1317 μετά την έγκριση και την υιοθέτηση του από τον ΕΛΟΤ καθίσταται υποχρεωτική και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). Οι εναρμονισμένες πλέον εθνικές οδηγίες για την παθητική προστασία σε οδούς αφορούν στα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) και συγκεκριμένα στις γενικές απαιτήσεις που αυτά πρέπει να ικανοποιούν καθώς και στα κριτήρια εφαρμογής τους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.

Intertraffic Amsterdam 2016

Εκπρόσωποι της εταιρείας μας Unisteel ΜΕΠΕ παρευρέθηκαν στην διεθνή διοργάνωση για την οδική ασφάλεια Intertraffic Amsterdam 2016 και την φετινή χρονιά.

Κανείς μπορούσε να τους συναντήσει στο επίσημο stand της Marcegaglia και να συνομιλήσει μαζί τους για διάφορα θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια.

Η εμπειρία από την εν λόγω διοργάνωση αποτελεί για την εταιρεία μας εχέγγυο για την επιτυχημένη λειτουργία της, κινούμενη πάντα στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.