Το ιστολόγιο του/της unisteel_admin

New product: N2 CHR W5 steel safety barrier

Single sided steel safety barrier, containment level Ν2, working width W5 CHR

We are excited to announce launching our new and innovative road safety barrier, using revolutionary-designed "chair"-shaped metal supports and branded "Ν2 CHR W5".

Νέο προϊόν: στηθαίο ασφαλείας N2 CHR W5

Μονόπλευρο στηθαίο ερείσματος τοποθετούμενο στην τομή του πρανούς επιχώματος, ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W5 CHR.

 

Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ανάπτυξη και διάθεση ενός καινοτομικής σχεδίασης μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας με ορθοστάτες μορφής "└┐" (τύπου “καρέκλας”), με την εμπορική ονομασία Ν2 CHR W5.

Το στηθαίο Ν2 CHR W5 είναι Ελληνικό προϊόν και αποτελεί παγκόσμια κατοχυρωμένη πατέντα.

Comlight: introducing a new partnership

Smart Lighting

For many years, Unisteel Ltd has been spearheading developments in glassworks, road works and road safety solutions.

Our R&D team has recently secured a promising new partnership in the sector of Road Lighting. We’re very happy to introduce Comlight, a leading manufacturer of Smart Solutions for Road Lighting. 

Workshop "Road safety in Greece: from the past ...to the future"

Our workshop, organized by Unisteel Ltd and Uniworks P.C. was successfully held on 13 December 2017 in Athens’ Titania Hotel, with the theme: "Road safety in Greece: from the past ... in the future".

The workshop aimed at informing and acquainting all participating stakeholders with the context of the rapid developments in road safety today.

Our event was organized on the occasion of the successful conclusion of the official crash tests of a new road safety barrier, which led to the certification of a revolutionary and globally patented one-sided steel safety barrier, which is inserted into the intersection of an embankment with the ground’s surface.

An overview of events and workshops for 2017

Unisteel and Uniworks, adhering to our Corporate Social Responsibility commitments, are launching a new round of workshops in Greece to raise awareness and sensitivity among road safety officials.

Νέα συνεργασία: Comlight

Έξυπνος οδοφωτισμός / Smart Lighting

Η εταιρεία Unisteel εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται και πρωτοπορεί στις εξελίξεις τόσο στον κλάδο του γυαλιού όσο και στον κλάδο της οδικής ασφάλειας.

Το τελευταίο διάστημα επανδρώνοντας ένα αρκετά δραστήριο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης προχώρησε σε μια ακόμη νέα συνεργασία, αυτή την φορά στον κλάδο του οδοφωτισμού.

Ημερίδα «Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα: από το παρελθόν… στο μέλλον»

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ενημερωτική ημερίδα των εταιρειών Unisteel Μ.Ε.Π.Ε και Uniworks IKE, με θέμα: «Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα: από το παρελθόν… στο μέλλον», η οποία διοργανώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα. Η εν λόγω ημερίδα είχε ως στόχο την ενημέρωση και την πολύπλευρη επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων που συντελούνται στον χώρο της οδικής ασφάλειας.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επιτυχή διεξαγωγή των επίσημων δοκιμών πρόσκρουσης ενός νέου στηθαίου ασφαλείας οδών, η οποία οδήγησε στην πιστοποίηση ενός επαναστατικά σχεδιασμένου (παγκόσμια πατέντα) μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας ερείσματος, που τοποθετείται με έμπηξη στην τομή του πρανούς επιχώματος με την επιφάνεια του φυσικού εδάφους...

The European reference standard EN1317

The implementation of EN 1317 after the approval and adoption of the ELOT becomes compulsory in Greece

Ημερίδα στο ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τέταρτη ημερίδα της εταιρείας μας με θέμα: «Οδική ασφάλεια και αναγκαιότητα προσαρμογής όλων των Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων στα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ1317)», η οποία διεξήχθη την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 στο ΤΕΕ Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία. Με την παρουσία τους μας τίμησαν πολλοί εκπρόσωποι των τοπικών δημόσιων φορέων (της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των τεχνικών υπηρεσιών, των δήμων κλπ), τοπικοί ιδιωτικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών (Κ/Ξ APION KLEOS, ODOS ATE, INTERKAT AE κλπ).

Workshop on TBT Central Greece

Successfully completed the 4th workshop of our company on "Road safety and the need to adapt all Vehicle Restraint Systems according to the European standards (EN1317)". This Workshop was held on Tuesday, 19th April 2016 at the TEE of Central Greece in Lamia. Many representatives of local public bodies (the Region of Central Greece, technical services, municipalities, etc.

Σελίδες