Ημερίδα «Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα: από το παρελθόν… στο μέλλον»

Unisteel | Ημερίδα, Δεκέμβριος 2017: «Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα: από το παρελθόν… στο μέλλον»

Αθήνα, 10/1/2018

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ενημερωτική ημερίδα των εταιρειών Unisteel Μ.Ε.Π.Ε και  Uniworks IKE, με θέμα:

«Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα: από το παρελθόν… στο μέλλον»,

η οποία διοργανώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα. Η εν λόγω ημερίδα είχε ως στόχο την ενημέρωση και την πολύπλευρη επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων που συντελούνται στον χώρο της οδικής ασφάλειας.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επιτυχή διεξαγωγή των επίσημων δοκιμών πρόσκρουσης ενός νέου στηθαίου ασφαλείας οδών, η οποία οδήγησε στην πιστοποίηση ενός επαναστατικά σχεδιασμένου (παγκόσμια πατέντα) μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας ερείσματος, που τοποθετείται με έμπηξη στην τομή του πρανούς επιχώματος με την επιφάνεια του φυσικού εδάφους. 

Στο πλαίσιο της ημερίδας αναπτύχθηκαν πολύ ενδιαφέροντα θέματα από διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριοι ομιλητές ήταν οι Πανάρετος Κωνσταντίνος, ιδιοκτήτης των εταιρειών, Μακρής Διονύσιος, Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών, Παπαντωνίου Παναγιώτης, Ειδικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, οι καθηγητές Ψαριανός Βασίλειος, Διευθυντής Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΜΠ και Σιγάλας Ιωάννης, Μελετητής – Στατικός / Overseas Projects Director – Kalliergos O.T.M. S.A. και ο μελετητής Συμεών Σακκάς εκ μέρους της Race Consulting Engineers.

Ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία αποτέλεσε η συμμετοχή του κυρίου Fausto Mozzarelli, από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης CSI Certification & Testing και του κυρίου Διαμαντούρου Κωνσταντίνου, Head of Office από το European Road Federation (ERF). Την εμπειρία τους από τον αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας οδού κατέθεσαν ο κύριος Θεοδώρου Ιπποκράτης, Deputy Project Manager / Apion Kleos Joint-Venture ενω τα μέλη των εταιρειών Unisteel ΜΕΠΕ και Uniworks IKE, Λεκκός Δημήτριος, Κουρλής Κυριάκος, Κόλια Νίκη, Μάτσης Ιωάννης και Κιντής Άγγελος παρουσίασαν τα νέα προϊόντα της εταιρείας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι μεγάλων τεχνικών εταιρειών – ανάδοχοι έργων, εκπρόσωποι των τεχνικών τμημάτων των διοικητικών περιφερειών, εκπρόσωποι δημοσίων φορέων οι οποίοι εμπλέκονται με την οδική ασφάλεια και συνεργάτες της εταιρείας από το εξωτερικό. 

Σκοπός της εν λόγω ημερίδας είναι η προώθηση και μετάδοση όλων των ουσιωδών συμπερασμάτων, αναφορικά με την οδική ασφάλεια, που μπορούν να εξαχθούν από την εμπειρία των εμπλεκομένων, καθώς και η επισήμανση της αναγκαιότητας ασφάλισης  όλων των εθνικών και επαρχιακών δρόμων της Ελλάδας.

Φωτογραφίες: