Η Ομάδα μας

Κωνσταντίνος Πανάρετος
CEO
Επιτελική εποπτεία των δραστηριοτήτων.
Κική Κατσαρά
Administration
Διοικητική υποστήριξη και διεκπεραίωση.
Κατερίνα Ξαγοράρη
Logistics
Οργάνωση και συντονισμός παραγγελιών, μεταφορών και customer service.
Δημήτρης Λεκκός
Τεχνικό τμήμα / Μελέτες
Τεχνική προσέγγιση του έργου & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών.
Σοφία Κιντή
Sales & Marketing
Πωλήσεις, εταιρική επικοινωνία & δημόσιες σχέσεις
Άγγελος Κιντής
Project management
Εποπτεία & συντονισμός πιστοποιημένων συνεργείων. Οργάνωση αποθηκών.

Summary of products and services

ΣΑΟ - Στηθαία Ασφαλείας

Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) – Στηθαία Ασφαλείας που συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών νορμών και πιστοποιήσεων.

Συστήματα έκτακτης ανάγκης

Ανοιγόμενα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων κεντρικής νησίδας, ικανότητας συγκράτησης H2 με θύρα έκτακτης ανάγκης.

Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης

Συνδέονται με τα στηθαία ασφαλείας που ακολουθούν έτσι ώστε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ενός συστήματος να μην επιδρούν αρνητικά στα αντίστοιχα του άλλου.

Πιστοποιημένη τοποθέτηση

Τοποθέτηση από πιστοποιημένα συνεργεία, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα!