Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης

Τα Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) πρέπει να συνδέονται με τα στηθαία ασφαλείας που ακολουθούν έτσι ώστε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ενός συστήματος να μην επιδρούν αρνητικά στα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του άλλου.

Τα ΣΑΕΠ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου EN1317 – 3 και καθορίζονται από τα εξής κριτήρια:

  1. Κατηγορία ταχύτητας
  2. Κατηγορία της μόνιμης πλευρικής μετατόπισης
  3. Κατηγορία της ζώνης επαναφοράς και
  4. Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης.

Τα Crash Cushion System της εταιρείας SMA, με την οποία συναργαζόμαστε αποτελούν πιστοποιημένα συστήματα και χωρίζονται σε parallel, wide και semi wide και σε κατηγορίες ανάλογα την ταχύτητα σε 50, 80,100 και 110.

Η πιστοποιημένη προστασία των χρηστών των δρόμων και οδών και το χαμηλό κόστος συντήρησης και αποκατάστασης είναι από τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά των εν λόγω συστημάτων. Τα SMA(Safety Modular Absorber) Crash Cushion Systems είναι διαθέσιμα σε διάφορα μοντέλα.